MTRLA-16116 | Integrale aanpak voor detectie, preventie en bestrijding Coccidiose

admin2017, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Integrale aanpak voor detectie, preventie en bestrijding Coccidiose
Projectnummer: MTRLA-16116
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2017 – 2018
Projectpartners: BV European Veterinary Laboratory EVL, Feed Innovation Services (F.I.S.) BV, Plantema Veterinair Centrum BV & Antibody Store Limited, Provincie Gelderland.


Samenvatting

  • Coccidiose is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door Eimeria protozoën die wereldwijd voorkomen. Avian coccidiose besmetting is een ernstig probleem binnen de pluimveehouderij. Het komt met name voor bij jonge kuikens. Door beschadiging van de darmwand en dientengevolge sterfte van dieren, verminderde groei en slechtere voederconversie, treedt directe bedrijfseconomische schade op. Daarnaast is er ook sprake van indirecte schade door preventief en therapeutisch gebruik van anti-coccidiosemiddelen. De jaarlijkse wereldwijde schade wordt geschat op 2 miljard euro. Voor de pluimveesector is het bestrijden en voorkomen van een dergelijke ziekte van groot belang, dit is echter niet eenvoudig en de huidige aanpak is zeker niet optimaal. De sector heeft behoefte aan innovatieve oplossingen die coccidiose besmettingen bij vleeskuikens fors kan verminderen.
  • Coccidiose wordt veroorzaakt door de Eimeria parasiet. Er bestaan meerdere soorten, welke verschillende effecten hebben en welke op verschillende plaatsen in het maagdarmkanaal leiden tot beschadigingen. Deze feiten compliceren de aanpak tegen Eimeria. Huidige behandelingen bestaan uit preventief toevoegen van anticoccidiosemiddelen in het voer of door vacccinatie. Echter, er wordt steeds meer resistentie tegen deze coccidiostatica opgebouwd en er zijn ernstige zorgen over de volksgezondheid als gevolg van het gebruik van deze middelen. Op termijn zullen deze middelen (net zoals antibiotica in diervoeders) verboden worden, hier wordt in de EU al jaren over gesproken. Er is nu is echter nog geen goed alternatief. Huidige vacccins bestaan uit zogenaamde “levende vaccins”. Voor het produceren hiervan moeten grote hoeveelheden kuikens worden besmet. Vervolgens wordt hun ontlasting gebruikt voor het maken van het vaccin en worden de kuikens afgevoerd en zijn ze verder niet meer te gebruiken. Een dieronvriendelijke proces. Tevens vindt er “back mutation” plaats bij het produceren van de vaccins en bieden vaccins veelal geen totale bescherming.
  • Testen om de ernst van de coccidiose besmetting aan te tonen zijn kostbaar, kosten veel tijd of moeten uitgevoerd worden door een expert en kunnen niet op locatie worden uitgevoerd. Er is behoefte aan een betaalbare sneltest.

De projectpartners, Feed Innovation Services (FIS), European Veterinary Laboratory (EVL), Antibody Store en Plantema Veterinair Centrum, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies, willen een integrale aanpak hanteren van het complexe probleem door het ontwikkelen van een innovatieve technologie waarmee de ontwikkeling van coccidiose wordt voorkomen en tevens de mate en ernst van besmetting op een pluimveebedrijf eenvoudig, snel en goedkoop vastgesteld kan worden. Focus hierbij ligt op de gecombineerde stimulering van de aspecifieke en specifieke immuniteit tegen de Eimeria parasieten in het maagdarmkanaal van vleeskuikens.Onderdelen van deze aanpak zijnt: 1) Ontwikkeling van een voeradditief dat aspecifiek de immuunreactie en darmintegriteit bevordert. 2) Het ontwikkelen van een nieuw vaccin van een type welke nieuw is voor de markt (dus geen levend vaccin)maar ook nieuw voor de projectpartners, nl een DNA vaccin 3) Het ontwikkelen van een snelle detectiemethode (sneltest) waarmee het aantal oöcysten in de mest snel te detecteren is en welke gebruikt kan worden als monitoring van de effectiviteit van additief, vaccin en combinatie van beide. De innovatieve producten zoals voor ogen in dit project zijn nu nog niet verkrijgbaar op de markt. Na afloop van het project zullen de prototypes doorontwikkeld worden tot commerciële producten.

 

Deel dit bericht