PPS-project Precisielandbouw 2.0 verduurzaamt sector

Bert van ReesNieuws

Onlangs is het PPS-project ‘Op naar precisielandbouw 2.0.’ afgerond. Met de resultaten van het project weten agrarische bedrijven nu al het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen flink te beperken.

In het project werkten 27 bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden samen aan strategische onderwerpen binnen precisielandbouw. Het project omvatte 13 deelprojecten op het gebied van het gebruik van satellietbeelden, sensorontwikkeling (ziektedetectie), integratie van technologieën in toepassingen, inschattingstechnieken voor opbrengstpotentie en ICT.

Met name doordat het project verschillende precisielandbouwcomponenten integreerde in toepassingen, zijn er interessante stappen vooruit gezet. Een aantal resultaten worden al in de praktijk toegepast. Zo zijn er nu al bedrijven die 20 a 30% minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. De basis hiervoor is een bodem- of gewaskaart die de variatie in de bodem de bodem of het gewas in kaart brengt. Met behulp van een slimme doseringstechnologie kan zo op elke plek precies de juiste dosering worden gegeven. Ook zijn er interessante resultaten met optimalisatie van plantdichtheid en vermindering van meststoffengebruik via deze kaarten.

In het project was veel aandacht aan de doorstroming van kennis naar het onderwijs. Negen lesmodules over het gebruik van software en de inzet van taakkaarten in precisielandbouw zijn ontwikkeld en worden nu gebruikt om leerlingen en studenten te scholen in precisielandbouw.

Meerdere precisielandbouwtoepassingen die ontwikkeld zijn in Precisielandbouw 2.0, zoals sensorgestuurde stikstofbijbemesting en loofdoding in aardappelen, zijn doorgestroomd naar de  Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Dit project is erop gericht om toepassingen sneller naar de praktijk te brengen.

Het project laat zien dat precisielandbouw de duurzaamheid van de sector verder vergroot. In het vervolgproject Precisielandbouw 4.0 worden vervolgstappen genomen om nog meer gebruik te kunnen maken van slimme technologieën. Daarmee komen de doelen van kringlooplandbouw dichterbij.

Deel dit bericht