Dirk Duijzer per 1 januari boegbeeld Topsector Agri & Food

Bert van ReesGeen onderdeel van een categorie, Nieuws

Per 1 januari 2020 wordt Dirk Duijzer door staatssecretaris Mona Keijzer, van Economische Zaken en Klimaat, benoemd tot het nieuwe boegbeeld van de topsector Agri&Food. Hij neemt daarmee het stokje over van Aalt Dijkhuizen, die de positie sinds 2014 vervulde.

Dirk Duijzer is sinds 2011 Directeur Bestuurszaken en Coöperatie van Rabobank Nederland. Binnen de Rabobank is hij tevens directeur Food & Agri geweest. Daarvoor was hij voorzitter van het Productschap Tuinbouw en algemeen directeur LTO Nederland. “Wat mij sterk aanspreekt in het vernieuwde missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid is de intensievere samenwerking rond de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. In het bijzonder de klimaatneutrale en circulaire productie van voldoende gezond, veilig en duurzaam voedsel voor iedereen binnen de ecologische grenzen van onze planeet. Door als bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk op te trekken en te investeren in kennisontwikkeling, innovatie en implementatie leveren we een grote bijdrage aan de oplossing van deze maatschappelijke vraagstukken. Zowel in Nederland als in het buitenland. Dit biedt tevens kansen voor Nederland om ook in de toekomst de kraamkamer te blijven van slimme oplossingen voor vraagstukken op het gebied van landbouw, water en voedsel”, aldus Dirk Duijzer.

Vernieuwen en versterken
Zijn voorganger Aalt Dijkhuizen, heeft zich van 2014 tot en met 2019 ingezet voor versterking van de innovatiekracht van de sector, human capital, internationale samenwerking en export. Hij stimuleerde ook meer samenwerking in communicatie en interactie vanuit de sector naar de maatschappij met de Dutch Food Week. Samen met de Topsectoren High Tech Systemen en Materialen, ICT en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zette de topsector Agri&Food zich onder leiding van Aalt Dijkhuizen in voor High Tech to Feed the World. Deze cross-over op kennis en innovatie combineert de expertise uit vier topsectoren om nieuwe grensverleggende technologie te ontwikkelen. Dit initiatief moet succesvolle oplossingen bieden voor uitdagingen in agrifood. Aalt Dijkhuizen: “Graag wil ik iedereen bedanken voor de grote inzet en constructieve samenwerking in de afgelopen jaren om de ambities van de Topsector Agri&Food een stap verder te brengen.”

Agri & Food
De topsector Agri&Food is één van de negen topsectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen wereldwijd bijdragen aan de concurrerende positie van Nederland op de wereldmarkt. Nederland heeft te maken met een aantal stevige uitdagingen op het gebied van landbouw, water en voedsel. Ons voedselproductiesysteem moet daarom in de komende jaren bij gebogen worden tot een systeem dat klimaatneutraal werkt, grondstoffen hergebruikt, geen negatieve impact op het milieu heeft en ruimte biedt aan biodiversiteit. Tegelijkertijd moet de consumptie van gezond en duurzaam voedsel worden gestimuleerd en moet voedselverspilling verder tegengegaan worden. Daarbij blijven goede verdienmodellen voor de hele keten, inclusief de boer belangrijk. Om deze doelen te halen, werken de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem nauw samen met de ministeries van LNV, I&W en VWS. De belangrijkste kennis- en innovatieopgaven zijn samengebracht in een kennis- en innovatieagenda voor de komende vier jaar.

Deel dit bericht