AF-EU-18027 | Multiplex phOtonic sensor for pLasmonic-based Online detection of contaminants in milK

Bert van ReesEU-projecten

Projecttitel: Multiplex phOtonic sensor for pLasmonic-based Online detection of contaminants in milK
Projectnummer: AF-EU-18027
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig
Looptijd: 2018- 2022
Projectleider: Jeroen Peters
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Bewarrant, Consiglio Nazionale delle Ricerhe (CNR), CSE, Fraunhofer institute, Istituto Superiore Di Sanita (ISS), Milkline SRL (MILKL), Nemzeti Elelmiszerlanc-Bistonsagi Hivatal (NEBIH), Parmalat SPA, Plasmore SRL, Quadrachem Laboratories Limited, VTT


De belangrijkste doelstelling van het MOLOKO project is het mogelijk maken van het in-lijn meten van veiligheids- en kwaliteitsparameters in de melkketen. Dit wordt bewerkstelligd door het ontwikkelen, produceren, implementeren en valideren van een zelfbesturende, geautomatiseerde, geminiaturiseerde en geïntegreerde fotonische sensor. Het project beoogt om meerdere parameters tegelijkertijd en in-lijn in melk te kunnen meten (multiplex), waaronder diverse antibiotica en toxinen (veiligheidsparameters) en de eiwitten lactoferrine en caseïnen (kwaliteitsparameters), waardoor de veiligheid en kwaliteit beter kunnen worden gewaarborgd. Binnen de immunochemische diagnostiek wordt tevens een innovatieve manier van dierproefvrije recombinant antilichaamontwikkeling getoetst, hetgeen het gebruik van dergelijke essentiële ingrediënten voor de toekomst moet kunnen garanderen. Het in-line kunnen meten maakt het mogelijk om tijdens het productieproces (melken en verwerken) de kwaliteit en veiligheid continu te monitoren en waar nodig direct in te grijpen zodat de kwaliteit en veiligheid van het product optimaal zijn en verliezen vermeden worden. In de huidige productieprocessen worden de meeste van dergelijke testen niet of achteraf uitgevoerd.

Links:
Website
Rapportage 2019

Deel dit bericht