Reststromen verwerken aan de bron

adminShowcase

De overschakeling van een fossiele economie naar een biobased economy vraagt om een maximale benutting van biomassa. Bij de oogst en verwerking van gewassen ontstaan verschillende reststromen die een deel van deze behoefte zouden kunnen afdekken als er rendabele winningstechnologieën voorhanden zijn.

Wat doet het project daaraan?
In het project is voor specifieke biomassastromen (groen blad en loof, mais, suikerbieten, natuur-/bermgras, riet en GFT en aquatische biomassa) onderzocht of het mogelijk is om via kleinschalige bioraffinage tot economisch interessante concepten te komen. Daarbij staat winning van componenten aan de bron van de reststroom centraal. Op die manier kunnen onrendabele vervoerstappen worden vermeden en kan de producent zelf profiteren van de verwaarding van reststromen.

Wat levert het op?
Het project heeft onder andere aangetoond dat de verwerking van suikerbieten en stevia naar chemicaliën op korte termijn in de praktijk gebracht kan worden. Daarnaast heeft het project interessante business cases opgeleverd op het gebied van de verwerking van algen naar veevoer en gewasbeschermingsmiddelen.

Projecttitel: Kleinschalige Bioraffinage
Kernthema: Nog in te vullen
Looptijd: 2013 – 2016
Budget publiek: € 3.304.000
Budget privaat: € 3.351.000
Projectpartners: BC Kroos, Algae Food & Fuel, Algaecom, Appeven, BioClear, BIONND, Bodec, BOM Aqua, Byosis, Cosun, CSVCOVAS, Den Ouden Groen Recycling, DSD, Ecofys, DLO, Eneco, Feyecon, Flevosap, Greenport Venlo Innovation Centre, Heijmans, Hoogesteger, HVC, Imperial Ventures, Kelstein, Keulen Groep BV, KplusV Advies / ProLeaf consortium, Laarakker, Melkveehouderij Geenen, Natuurgas Overijssel, Nettenergy, Productschap Akkerbouw, Schulp Sap, Syncom, Van Antwerpen Milieutechniek, Van Benthum, Van der Poel, ZLTO, Wageningen Research

Deel dit bericht