Projecten

Alle onderzoeks- en innovatieprojecten van Topsector Agri & Food vallen binnen de missies van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel die in samenspraak met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Topsector Water & Maritiem is ontwikkeld.

Het overzicht van projecten is te vinden op de website van de KIA Landbouw, Water, Voedsel en zijn onderverdeeld in zes missies. Klik op de naam van de missie voor het overzicht.

  • Kringlooplandbouw
  • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
  • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
  • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
  • Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
  • Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta
  • Sleuteltechnologie├źn