Waardering van Nederlandse landbouw en visserij

adminNieuws

Het Ministerie van Economische Zaken is geïnteresseerd in het beeld dat de Nederlandse bevolking heeft van de Nederlandse landbouw en visserij. Middels onderzoek, waarbij de maatschappelijke waardering van de landbouw en visserij wordt vastgelegd in een rapportcijfer, wil het Ministerie van Economische zaken meten wat het huidige beeld is onder de Nederlandse bevolking en hoe dit beeld zich door de jaren heen ontwikkelt.

Als basis voor dit onderzoek dient een onderzoek uitgevoerd door KantarPublic (toen nog TNS NIPO) in augustus 2005 naar het imago van de agrarische ondernemer. Enkele onderdelen van dit onderzoek zijn gebruikt in vervolgonderzoek (vanaf 2007 uitgevoerd) dat er op gericht was een waarderingscijfer voor de gehele sector te bepalen. Bij de meting in 2017 is, net als in 2012, 2013en 2015 ook de visserij opgenomen.

Deze rapportage begint met een samenvatting en de conclusie over de landbouw en visserij. Vervolgens wordt de algehele waardering van de Nederlanders voor de landbouw beschreven. Daarna komen de vragen en stellingen aan bod waarop deze waardering is gebaseerd. Dezelfde vragen worden vervolgens gepresenteerd voor de visserij. Eventuele opvallende verschillen tussen de doelgroepen (geslacht, leeftijd, mate van stedelijkheid en mate van bekendheid met de agrarische sector) worden (apart) vermeld.

Bekijk hier het volledige rapport.

Deel dit bericht