Voortgangsrapportage: Topsectorenbeleid ligt op koers

Bert van ReesNieuws

Onlangs heeft de minister van EZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB). In de brief geeft de minister aan dat het beleid de benodigde sector-overstijgende samenwerking tussen publieke en private partijen tot stand brengt, waarbij voort is gebouwd op 10 jaar publiek-private samenwerking in de topsectoren. Daarnaast geeft de minister aan dat continuïteit van het MTIB van belang is om met dit sterke fundament voortgang te blijven boeken op de maatschappelijke uitdagingen binnen de thema’s Energietransitie & Duurzaamheid; Gezondheid & Zorg; Landbouw, Water, Voedsel en Veiligheid en de kennis- en innovatie-ecosystemen in Nederland te versterken. De inzet in het KIC blijft onverkort van kracht. De partners hebben in 2020 €4,9 miljard ingezet, waarvan €2,05 miljard private en €2,85 miljard publieke middelen. De realisatie van deze middelen was dit jaar 3% hoger dan voorzien.

Voor 2021 is de verwachte inzet ongeveer gelijk aan die van 2020. Om zowel de voortgang op de missies te volgen, als om gerichter te programmeren is een monitoring & effectmeting-database opgezet. Om de impact van het MTIB verder te vergroten wordt een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van het verminderen van de complexiteit van de governance, het bieden van meer transparantie over de inzet middelen en activiteiten van KIC-partners, en een verbreding van de scope.

 

Lees hier de volledige voortgangsbrief

Deel dit bericht