Vooraankondiging Human Capital: Learning Communities

Bert van ReesNieuws

De call ‘Human Capital, learning communities nodig voor maatschappelijke en technologische transities (KIC)’ richt zich op hoe met learning communities innovatieversnelling kan worden bereikt. Naar verwachting zal de call worden geopend in januari 2023 en de te onderzoeken learning communities dienen actief te zijn in Landbouw, Water en Voedsel, Energietransitie en Duurzaamheid, Veiligheid. en Gezondheid en Zorg.DoelSnelle maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen vragen om een wendbare respons op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Daarbij gaat het niet alleen om voldoende arbeidspotentieel, maar zeker ook om het voorbereiden van professionals en studenten op de veranderende werkpraktijk. Scholing en werk spelen een essentiële rol bij het in gang brengen en versnellen van innovaties. Deze call richt zich op de vraag hoe human capital bijdraagt aan innovaties en hoe dat proces kan worden geoptimaliseerd. Een centraal begrip daarbinnen is het concept ‘learning community’.

Learning communities
De term ‘learning community’ betreft publiek-private leer-werkpraktijken bedoeld om innovatie aan te jagen. Kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheid en andere publiek-private partners werken hierin nauw met elkaar samen. Onderzoek, werken, innoveren én leren worden aldus met elkaar verbonden. Wat betreft leren zijn het hybride leeromgevingen, waarin formeel en informeel leren samenkomen. Learning communities zijn niet nieuw; ze bestaan in diverse vormen, zoals Centres of Expertise aan de diverse hogescholen, Centra voor Innovatief Vakmanschap aan de mbo’s, living labs, fieldlabs en hubs.In deze call worden onderzoekers gevraagd om onderzoek te doen naar hoe er met learning communities innovatieversnelling kan worden bereikt. Een versnelde uitbreiding van het innovatievermogen van de huidige en aankomende beroepsbevolking is nodig om antwoord te vinden op de maatschappelijke missies en het stimuleren van de economische groei. Het versterken van het proactief leren en samenwerking tussen publieke en private partijen binnen learning communities biedt daarvoor kansen.

Drie thema’s voor onderzoek
Deze call roept op tot aanvragen die zijn gericht op het verwerven van nieuwe fundamentele en praktijkgerichte kennis over de werkzame elementen van learning communities met betrekking tot het aanjagen van innovaties. Onderzocht kan worden:

  • Hoe werkend leren én innoveren een logisch onderdeel uit kunnen maken van een learning community;
  • Op welke manier een learning community dan ingericht moet worden;
  • Hoe daarbij de verbinding gelegd wordt tussen leren en innoveren.

Kijk voor meer informatie op www.nwo.nl

Deel dit bericht