Vijf jaar MIT goed voor bijna half miljard private investering in innovatie

Bert van ReesNieuws

Sinds het begin van de MIT-regeling hebben de rijksoverheid en de provincies samen in totaal 255 miljoen geïnvesteerd in innovatie bij het MKB. Meer dan 5000 ondernemers hebben gebruik gemaakt van de MIT-regeling. Dat maakte staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) bekend bij een evenement ter ere van vijf jaar MIT in Rotterdam.

Keijzer: “Om de Nederlandse kenniseconomie internationaal concurrerend te houden en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we het innovatieve MKB hard nodig. De MIT-regeling draagt daar in belangrijke mate aan bij door het voor alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf makkelijker te maken om te investeren in innovatie. Ik ben blij dat ondernemers zoveel hebben geïnvesteerd: bijna twee euro voor elke euro die Rijk en provincies erin gestoken hebben. De MIT draagt bij aan projecten waar vraag naar is – anders zouden bedrijven er zelf niet zo veel in investeren.”

Bij de totstandkoming van de MIT-regeling is de Topsector Agri & Food een pilot uitgevoerd. Toen deze succesvol bleek, is de regeling voor alle Topsectoren ingevoerd. De MIT onderscheidt zich van andere regelingen door de exclusieve focus op het MKB. De eerste fase van een innovatietraject is voor het MKB vaak een uitdaging, omdat dit meestal nog niet direct tot nieuwe inkomsten leidt. Met de MIT-regeling stimuleren het Rijk en de provincies innovatieve ondernemers om juist wel die stap te kunnen zetten. Kleinere bedrijven worden hierdoor gestimuleerd om ook zelf te investeren in innovatie.

Deel dit bericht