Veertien kansen in het buitenland onderzocht

Bert van ReesNieuws

Veertien consortia van bedrijven en kennisinstellingen hebben het afgelopen jaar via Seed Money projecten onderzocht hoe ze met een interessante business case kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van een land- of tuinbouwsysteem buiten Nederland.

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben in 2022 deze oproep voor Seed Money Projecten (SMP) met elkaar georganiseerd. De projecten dienen als opstart voor internationale samenwerkingsverbanden voor het Nederlands mkb.

Afgelopen jaar hebben veertien consortia gebruik gemaakt van deze regeling. De resultaten zijn op donderdag 15 december online gepresenteerd. Ondank de corona-beperkingen hebben veel consortia een helder beeld gekregen over de haalbaarheid van hun ideeën voor internationale samenwerking en over de vervolgstappen die nodig zijn om tot concrete resultaten te komen.

Valorisatie van reststromen
In Maleisië is onderzocht of het zetmeel uit gekapte palmbomen gebruik kan worden voor de productie van biobased lijmen en andere producten. In Indonesië is een groep bedrijven aan de slag met de ontwikkeling en evaluatie van biologisch afbreekbare plastic films op basis van sagozetmeel en in Ecuador is met Nederlandse processing technologie bekeken of er van cacaopulp producten gemaakt kunnen worden om het inkomen van de lokale boeren te verbeteren.

Duurzame dierlijke productiesystemen
In Nieuw Zeeland zijn de partners met elkaar aan de slag gegaan om te kijken of het mogelijk is om de fenotypering voor vissen in aquacultuursystemen op  land te verbeteren via kunstmatige intelligentie. In de Filippijnen is onderzocht of het mogelijk is om state-of-the-art huisvesting te realiseren voor vleeskuikens in (sub)tropische landen waarbij dierenwelzijn, gezondheid en veiligheid centraal staan. In de VS zijn bedrijven aan het werk gegaan om met Nederlandse innovaties de vleeskuikensector in de staat Georgia te verduurzamen. In Kenia is een consortium van bedrijven gaan kijken of het mogelijk is om nieuwe aquacultuursystemen te implementeren die tegen lage kosten tot een sterk verhoogde visproductie leiden.

Plantaardige productie

In Zuid-Korea is onderzocht of het mogelijk is om een hypermoderne demonstratiekas te realiseren in een gebied in ontwikkeling. In Japan hebben bedrijven gekeken of ze slim gebruik kunnen maken van elkaar kennis: Japan heeft de kennis over robotica en Nederland loop voorop als het gaat om hightech tuinbouwkassen en teeltsystemen. Door deze kennis te combineren, kunnen de robotica-toepassingen in de kassen in beide landen gestimuleerd worden. In Spanje is het potentieel (toepassing en kostenefficiency) van waterstof op de boerderij onderzocht om lokale productie van energie met zon en wind op te slaan en fossiele brandstoffen zoals diesel te vervangen. In Colombia is gekeken naar het verbeteren van de (bestaande) waardeketen van de export van biologische limoenen naar Nederland door het implementeren van nieuwe logistieke protocollen en technologie om kwaliteit- en productverlies te verminderen.

Zeewier, eiwit en koffie
In Chili stond het potentieel van de Chileense zeewiersector centraal. Er is gekeken naar de kansen voor Nederlandse bedrijven in Chili bij de duurzame grootschalige productie van zeewier waarbij de focus ligt op de inzet van technologie, de proces- en productontwikkeling en de samenwerking met de lokale bevolking. In Duitsland draaide de SMP om de productie van alternatieve eiwitproducten in Noordwest Europa. Een consortium van Nederlandse en Duitse bedrijven hebben onder andere onderzocht welke plantaardige grondstoffen er in Europa op grote schaal geteeld kunnen worden op basis van klimaat en beleid dat landen voeren. De bedrijven willen nu verder gaan kijken hoe het voor boeren kostenefficiënt kan zijn  om over te stappen naar haver, peulvruchten en andere plantaardige eiwitbronnen. In Kenia hebben bedrijven met elkaar samengewerkt aan het beter begrijpen, beïnvloeden en verbeteren van de fermentatie (kwaliteit) van verschillende koffie-variëteiten.

Deel dit bericht