Tweede oproep levert tien nieuwe Kennis-op-Maat-projecten op

Bert van ReesNieuws

De tweede oproep voor Kennis-op-Maat-projecten heeft tien nieuwe projecten opgeleverd. In de projecten wordt bestaande wetenschappelijke kennis vertaald naar praktische toepassingen. Met de projecten is een budget van ongeveer 1,5 miljoen euro gemoeid. In november wordt de derde oproep voor projecten geopend.

Om bestaande kennis uit onderzoek beter door te laten werken naar de praktijk, maken de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sinds begin dit jaar budget vrij voor projecten die uitsluitend gericht zijn op deze doorvertaling. De projecten richten zich op MKB-ers in de beide topsectoren. De projectbudgetten, waar private partijen ook aan bijdragen, worden ingezet bij Wageningen Research.

De nieuwe projecten starten in september en passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Zo start bijvoorbeeld een project dat kennis over duurzame visserij binnen de sector gaat verspreiden, zijn er projecten over de laatste ontwikkelingen voor circulaire tuinbouw, duurzame akkerbouw en diergezondheid. Een ander project besteedt aandacht aan de mogelijkheden van biobrandstoffen.

Tijdens de indieningsperiode zijn 20 voorstellen ingediend. Daarvan zijn er 10 gehonoreerd, waarbij een aantal indieners gevraagd is aanpassingen aan de begroting en/of het voorstel te doen. In 7 voorstellen wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen (HBO en MBO).

De volgende oproep gaat open op 1 november, deze projecten kunnen starten op 1 januari 2021.

Deel dit bericht