Tweede fase PPS-oproep geopend

Bert van ReesNieuws

De Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen stellen dit jaar gezamenlijk een oproep open voor PPS-projecten die in 2020 kunnen starten. Het beschikbare budget is ca. € 25 miljoen in 2020. De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS). In een PPS-project moet een antwoord worden gegeven op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven die passen binnen het thema ‘Landbouw, Water, Voedsel’ van het nieuwe missiegedreven topsectorenbeleid.
Tweede fase geopend Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase kon tot 15 mei een projectidee worden ingediend. De indieners hebben advies gekregen over de mate waarin het voorstel past bij de focus van de oproep en/of suggesties gekregen voor samenwerking met andere consortia. De indieners hebben nu tot 31 augustus de gelegenheid het projectidee uit te werken in een voorstel. Indienen kan uitsluitend via de indienmodule. De uitslag over honorering wordt na 15 oktober aan de indieners bekend gemaakt. Meer weten?

 

Deel dit bericht