Twaalf nieuwe Kennis op Maat-projecten van start

Bert van ReesNieuws

Kennis op maat projecten

De derde oproep in 2020 voor Kennis op Maat-voorstellen heeft geleid tot een positief advies voor 12 nieuwe projecten. Met de projecten uit deze oproep investeren de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen in de vertaling van bestaande kennis naar handelingsperspectief voor MKB-ers inclusief land- en tuinbouwbedrijven.

Voor het programma Kennis op Maat reserveren de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen jaarlijks 3 miljoen euro voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. De projecten zijn gericht zijn op MKB-ers in de beide topsectoren. De projectbudgetten, waar private partijen ook aan bijdragen, worden ingezet bij Wageningen Research.

Samen met de eerste twee oproepen voor Kennis op Maat-voorstellen zijn er nu 31 projecten gehonoreerd. De oproep wordt geƫvalueerd en op basis daarvan zullen aanpassingen worden aangebracht voor eventuele oproepen in 2021.

Deel dit bericht