Twaalf nieuwe Kennis op Maat-projecten gehonoreerd

Bert van ReesNieuws

De oproep voor Kennis op Maat-voorstellen in het najaar van 2023 heeft geleid tot een positief advies voor 12 nieuwe projecten, waarvan 5 onder voorbehoud. Met de projecten is in totaal een budget van bijna 2 miljoen euro gemoeid. In de Kennis op Maat-projecten wordt bestaande kennis vertaald naar handelingsperspectief voor MKB-ers inclusief land- en tuinbouwbedrijven.

In de projecten wordt op verschillende thema’s kennis ontsloten. Zo wordt bijvoorbeeld de kennis die de afgelopen jaren is opgebouwd rondom het reduceren van suiker in levensmiddelen ontsloten voor voedingsmiddelenfabrikanten. In een ander project worden de kennis en toepassingen uit het PPS-project ‘landbouw als vliegwiel voor de energietransitie’ vertaald naar de boerenpraktijk.

De Kennis op Maat-projecten zijn gericht op MKB-ers in de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De projectbudgetten, waar private partijen ook aan bijdragen, worden ingezet bij Wageningen Research.

In april volgt een nieuwe oproep voor projecten. Binnenkort worden alle projectsamenvattingen gepubliceerd.

Deel dit bericht