Topsectorproject ontsluit onderzoeksresultaten voor akkerbouwers

Bert van ReesNieuws

In het nieuwe Kennis-op-Maat-project CRKLS ontwikkelen Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool een kennisplatform waarop boeren de resultaten uit landbouwkundige onderzoeken op urgente thema’s vinden op een overzichtelijke wijze en toegesneden op de boerenpraktijk. Op dit moment is kennis sterk versplinterd en verspreid over vele instellingen.

CRKLS start met onderwerpen voor de akkerbouw. De circa 10.000 akkerbouwers in Nederland dragen via BO Akkerbouw bij aan het onderzoeksprogramma van de sector. Voor het project worden meer dan 100 lopende en afgeronde onderzoeken van BO Akkerbouw gescreend en bewerkt voor CRKLS. Daarnaast wordt CRKLS gecombineerd met toegepaste onderzoeksresultaten van alle kennisinstellingen in Nederland, als universiteiten, proefbedrijven en de zogenoemde POP3-subsidieprojecten, zoals deze voor een deel zijn opgeslagen in Groen Kennisnet.

CRKLS is een initiatief van Misset Uitgeverij in Doetinchem. De reden van BO Akkerbouw om hieraan mee te werken, is onder andere omdat zij vindt dat haar achterban (de akkerbouwers) alle relevante onderzoeken op één plek moet kunnen vinden. Ook wil de brancheorganisatie dat resultaten compact, begrijpelijk en gemakkelijk vindbaar worden gepubliceerd voor boeren.

WUR werkt aan dit project mee om onder andere landbouwkundig onderzoek in Nederland beter op elkaar af te kunnen stemmen en voor een betere interactie tussen praktijk en onderzoek. CRKLS zal ook met het landelijk kennisplatform Groen Kennisnet verbonden worden en samenwerken voor het openbaar vindbaar maken van kennisresultaten en voor verbinding met andere doelgroepen als onderwijs en natuurbeheer. Aeres Hogeschool in Dronten werkt mee aan dit project om de koppeling met groen onderwijs up-to-date te houden.

Ook het Ministerie van LNV is nauw betrokken bij het CRKLS-project. Het ministerie ziet CRKLS als een kans om kennis uit onderzoek sneller naar de boerenpraktijk te laten stromen om de gewenste transitie van de Nederlandse landbouw te ondersteunen.

CRKLS krijgt financiële steun van de Topsector Agri & Food via de Kennis-op-Maat-regeling. Projecten binnen deze regeling vertalen bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. De regeling is in 2020 geopend en geeft inmiddels steun aan 40 projecten. In het najaar van 2021 wordt de regeling weer geopend.

Deel dit bericht