Topsectoren en human capital: samen aan de slag voor de banen van morgen

Bert van ReesNieuws

Nederland schreeuwt om goed opgeleide mensen die aan de slag kunnen met alle maatschappelijke uitdagingen rond zorg, energietransitie, voedselindustrie, veiligheid, etc. De ontwikkelingen en innovaties gaan zo snel dat we een collectieve leerachterstand in moeten lopen. Leren doen we niet alleen op school, maar in de gehele beroepspraktijk. De topsectoren hebben een belangrijke positie aan de frontlinie van de (technologische) ontwikkelingen. Maar alleen technologie is niet voldoende. Ze willen ervoor zorgen dat er blijvend geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van mensen op voor Nederland cruciale gebieden. Daarom hebben de topsectoren samen de “Roadmap Human Capital 2020-2023: samen aan de slag” gemaakt, die op 11 november samen met het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De topsectoren willen met hun human capital-aanpak innovaties sneller in de praktijk helpen brengen en bijdragen aan opschaling. Dat vraagt om het slim organiseren van innoveren, werken en leren in learning communities. Nieuw is dus dat Human Capital integraal onderdeel is van alle onderzoeken, projecten en acties van het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid.

100 learning communities in 2023
In 2023 willen de topsectoren 100 learning communities realiseren via fieldlabs, meetingpoints, living labs, skillslabs, centres of expertise, centra voor innovatief vakmanschap, lectoraten en practoraten. In een learning community komt onderwijs, wetenschap en de praktijk samen. Hiermee zetten topsectoren nog sterker in op de vervlechting van het innovatiebeleid met de human capital aanpak. Nieuwe kennis en ervaring rond de maatschappelijke uitdagingen komt daarmee sneller op de werkvloer, in het onderwijs en bij bedrijven.

Nieuwe kennis over learning communities en human capital door onderzoek
Onderzoek is een tweede belangrijke actie. Zo continueren de topsectoren samen met NWO een meerjarig onderzoeksprogramma naar learning communities als onderdeel van het Kennis- en Innovatie Convenant ’20-‘23. De topsectoren hebben de ambitie 30 mln euro te gaan investeren. De  topsectoren willen leren van de human capital aanpak en volgen dat in de programma’s van de onderzoeksconsortia. Ook trekken de topsectoren samen op in arbeidsmarktonderzoek. Zo wordt er een vervolg gegeven aan het ‘Onderzoek arbeidsmarkt ICT met topsectoren’, over de gevraagde digitaliseringsdeskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Vervolg
De topsectoren publiceren en delen de opbrengsten van de roadmap met hun partners, zoals NWO, de SER, VNO/NCW, MKB-Nederland, de onderwijsorganisaties, O&O-fondsen, Groenpact, Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de vakdepartementen. Zo zorgen de topsectoren ervoor dat mensen en bedrijven goed voorbereid zijn op het werk van morgen. De topsectoren zijn: Energie, Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, HighTech Systemen en Materialen, Chemie, Water & Maritiem en Logistiek en het team ICT (Dutch digital delta).

Meer info

Deel dit bericht