Topsectoren bezoeken Limburg: “Samen de schouders onder een programma voor gezonder eten en leven”

Bert van ReesNieuws

Wie gezonder eet, meer beweegt en meer naar buiten gaat, is minder vaak ziek en leeft meer jaren zonder klachten. Drie van de tien Nederlandse topsectoren voor Kennis en Innovatie hebben op 5 maart afgesproken om samen met Greenports Nederland en Limburg de schouders te gaan zetten onder deze uitdaging. Een integrale aanpak is hard nodig, zo concludeerden de boegbeelden van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U), Agri & Food (A&F) en Life Sciences & Health (LSH), na een inspirerend digitaal bezoek op 5 maart aan Brightlands Campus Greenport Venlo.

Druk op de zorg
Aanleiding voor het digitale bezoek is de steeds grotere aandacht bij de topsectoren voor de rol van voeding en leefomgeving bij het voorkómen van gezondheidsproblemen. De grote druk op de zorg door de coronapandemie maakt deze samenwerking extra belangrijk. De vraag hierbij is hoe beide werkvelden: enerzijds “voeding” en anderzijds “gezondheid en zorg” bij elkaar gebracht kunnen worden. Want al lijkt de verbinding logisch, de praktijk is anders. Dat kan beter: als het aan de boegbeelden van de drie topsectoren ligt, komt er binnenkort een gedeelde programmalijn. Carmen van Vilsteren, boegbeeld van LSH, zei hierover: “Ik ben al aan de slag met het voorbereidende werk voor een call “Urgentie op Preventie” en alle hulp is welkom!“

Ervaring Brightlands Campus Greenport Venlo 
Een bron van inspiratie vormt het Limburgse triple helix kennismodel van de Brightlands-campussen in Limburg. Deze samenwerking tussen de vier Brightlands heeft als uitgangspunt kennisgebieden te verbinden en baanbrekende innovaties te vinden op de dwarsverbanden of “cross-overs”. Zo is op het thema “Preventie voor gezondheid” ervaring opgedaan door de samenwerking tussen Brightlands Campus Greenport Venlo en Brightlands Health Campus Maastricht. Activiteiten op het terrein van zorg en voeding komen hier samen en leidden al tot tientallen projecten, zo bleek uit een presentatie van directeur Saskia Goetgeluk. Drie daarvan zijn de “Basisschool van de Toekomst”, onderzoeksinstituut Healthy Eating and Food Innovation (HEFI) en – geïnitieerd door het bedrijfsleven – de leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid.

Samen naar een roadmap  
Geïnspireerd door deze voorbeelden gingen de topsectoren, Greenports Nederland, Provincie Limburg en vertegenwoordigers en partners van de Brightlands Campus Greenport Venlo en de Brightlands Health Campus Maastricht met elkaar in gesprek over een betere samenwerking op het thema preventie. Boegbeeld Jaap Bond van T&U opende met de stelling dat ‘de topsectoren en de regio’s elkaar veel te bieden hebben, maar nog te weinig opzoeken – dit bezoek is een eerste stap’.

Dirk Duijzer, boegbeeld van A&F, onderstreepte dit: “De tijd is rijp om samen een roadmap te ontwikkelen voor een cross-sectorale aanpak met een stip op de horizon”. Dit voorstel werd breed ondersteund. Gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg benadrukte het belang van gezond ouder worden: “We leren onze jeugd dat levenskwaliteit volgt uit wat je op je bord schept; een gezonde eter doet het beter.” Bestuursvoorzitter Martin Paul van Universiteit Maastricht bracht naar voren dat door gestructureerde samenwerking een schat aan kennis kan worden benut.

Adri Bom, voorzitter van Greenports Nederland, gaf aan dat het thema gezonde mensen een thema is dat heel goed bij de tuinbouw pas. “We hebben veel te bieden op dit terrein maar moeten van een pilotfase naar opschaling.”

Vervolg
Aan het einde van de bijeenkomst werd afgesproken dat de drie topsectoren het initiatief nemen voor een roadmap en bij een volgend- fysiek – bezoek voor de zomer weer bij elkaar komen.

 

Deel dit bericht