Topsectoren a&f, t&u en htsm vullen gezamenlijk route nationale wetenschapsagenda in

adminNieuws

Voor de investeringsagenda van de Nationale Wetenschapsagenda is vanuit de topsectoren T&U, A&F en HTSM met veel betrokkenen de route “Duurzame productie van gezond en veilig voedsel” ingevuld en zijn er 8 gamechangers geformuleerd.

De duurzame productie van gezonde en veilige voeding wordt mogelijk door een volledig geïntegreerd productiesysteem, waarbij de consument een gelijkwaardige partner is. Juist de gamechangers zijn noodzakelijk om deze radicale verandering naar een duurzaam voedingssysteem mogelijk te maken: het zijn de nieuwe basisprincipes van ons toekomstig voedselproductiesysteem. De gamechangers zullen het mogelijk maken dat dit systeem:

  • meer behoefte gedreven wordt: naar gezonde en veilige voeding voor iedereen;
  • omgevormd wordt naar een robuust en circulair productiesysteem, waarin opschaling van duurzame productiewijzen wordt vergemakkelijkt;
  • niets (water, nutriënten, opbrengsten) verloren laat gaan, kringlopen lokaal maar ook mondiaal sluiten;
  • de biodiversiteit herstelt en bewaart, zowel op land als in de zee;op onderdelen radicaal wordt verbeterd, zoals de efficiëntie van fotosynthese en de productie van eiwitten;
  • High Tech benut om bijvoorbeeld van monocropping naar multicropping te gaan en
  • de ‘governance’ van ons mondiale voedingssysteem verandert, zodat de toegang tot voedsel efficiënter, effectiever en eerlijker wordt.

Klik hier voor de route: Duurzame productie van gezond en veilig voedsel en klik hier voor de bijlage Gamechangers.

OVER DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA
In 2014 kreeg de kenniscoalitie (bestaande uit VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, TO2, VNO-NCW en MKB-Nederland) van de ministeries van OCW en EZ de opdracht een Nationale Wetenschapsagenda te ontwikkelen. Doel van de Nationale Wetenschapsagenda is om de wetenschap nog sterker dan voorheen te richten op grote maatschappelijke vraagstukken. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee samenwerking tussen wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Om te inventariseren waar de maatschappelijke wensen lagen, heeft de kenniscoalitie vorig jaar het publiek uitgenodigd vragen aan de wetenschap te formuleren. Eén van de thema’s die hieruit is gekomen, is de productie van duurzame, gezonde voeding. Dit thema hebben de topsectoren T&U, A&F en HTSM gezamenlijk opgepakt en verder vormgegeven.

Deel dit bericht