Topsector Coalitiebijeenkomst: internationale kansen benutten

Bert van ReesNieuws

Wereldwijd liggen er interessante kansen voor de Nederlandse agrifoodsector. Vaak is bij het benutten van deze kansen sectoroverschrijdende expertise nodig. Tijdens de eerste Topsector Coalitiebijeenkomst gaan spelers uit de topsectoren Water, Energie, Logistiek, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, de Rabobank en NL in Business samen na hoe ze gezamenlijk deze internationale kansen kunnen benutten.

Verschillende gerenommeerde sprekers leggen u deze middag een aantal aansprekende sector-overschrijdende (internationale) vraagstukken voor en dagen u uit om mee te denken en te praten. Onderdeel van de bijeenkomst zijn ‘Break-Out sessies’, die u de kans bieden in gesprek te gaan over mogelijke samenwerkingen in verschillende regio’s. U kunt één van de volgende sessies kiezen:

 • Midden-Oosten
  Onderwerp 1: Het verzilten van agrarisch land en grondwater is een acuut probleem in het midden oosten. Ondanks dat, is het van belang dat de opbreng van de agricultuur in de komende jaren met 30% omhoog gaat. Om dit het hoofd te bieden, is een multisectoriële aanpak van belang. Op het gebied van watermanagement en van agricultuur moet gekeken worden naar oplossingen.
  Onderwerp 2: In oktober 2017 heeft Saudi Arabië aangekondigd dat het voor $500 mrd een Smart City van de toekomst gaat ontwikkelen. Deze Smart City heet NEOM en beslaat 26.500 vierkante kilometer waarbinnen Saudi Arabië zich gaat richten op verschillende industrieën zoals energie, water, biotechnologie, agri & food, productie en entertainment.

 • Indonesië
  Indonesië is een gordel van kansen rond de evenaar. We bespreken hoe de ontwikkeling van Resilient Cities in Indonesië kansen biedt op de gebieden van Flood Protection, Drinking Water Supply, (Industrial) Wastewater, Port Development en Maritime Logistics.

 • China
  U gaat met elkaar in gesprek over waar een cross-sectorale aanpak internationaal meerwaarde kan bieden. Deze sessie zal worden voorgezeten door een expert uit de Energiesector (Wind op Water).

 • Colombia
  Colombia is een belangrijke exporteur van met name agri- en hortiproducten naar Latijns-Amerika, VS en Europa. Het is een opkomende economie met omschakeling naar duurzamere exportproducten en diensteneconomie. Er is veel aandacht voor opwaardering van infrastructuur.

 • Polen
  Tijdens de sessie onderzoeken we potentiele cross-sectorale initiatieven voor Poolse en Nederlandse win-win situaties voor ‘livable and lovable (resilient, inclusive en authentic) urban Delta’s’.

 • Vietnam – Water & Voedselvoorziening
  Voor partijen uit de sectoren water, tuinbouw en agrifood. U gaat met elkaar in gesprek over waar een cross-sectorale aanpak internationaal meerwaarde kan bieden. Daarnaast gaat de sessie, aan de hand van een case in Vietnam, in op hoe deze aanpak concreet vorm zou kunnen krijgen.

 • Mexico
  U gaat met elkaar in gesprek over waar een cross-sectorale aanpak internationaal meerwaarde kan bieden.

 • Singapore
  Singapore is een globale handelshub en springplank voor de Aziatische regio. Het kent een zeer hoogwaardige economie en dienstensector. Fysieke omgeving en waterveiligheid stelt uitdagingen en grenzen aan groei havenareaal,  distributie, mobiliteit  en stads uitbreiding. In deze sessie zoeken we cross-sectoraal naar oplossingen.

 • Oost Afrika
  In Oost Afrika wordt gekeken hoe uitdagingen in de water- en voedselproductie kunnen worden aangepakt door middel van cross-sectorale samenwerking en waar wordt ingezet op inclusieve en duurzame groei.

Programma

14.30-15.00 uur – Inloop en ontvangst

 • Welkomstwoord Jan van Nieuwenhuizen (Member Managing Board Rabobank)
 • Interview met prof. Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen Universiteit WUR betrokken bij o.a. de Dutch Environmental Assessment Agency en UN-Panels on Climate Change – IPCC
 • Interview met Barbara Baarsma, Directeur Kennisontwikkeling Rabobank en hoogleraar marktwerking, mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en o.a. Kroonlid SER

15.30 uur – DWDD-tafelgesprek met 5 trekkers internationaal van de Topsectoren: in gesprek over de internationale cross-sectorale ambities o.l.v. Lennart Silvis

16.00 uur – Break-out sessies

17.30 uur Netwerkborrel (inclusief kleine hap)

Deelnemen?

U kunt zich tot uiterlijk 15 juni 2018 hier aanmelden. De bijeenkomst vindt plaats op het hoofdkantoor van de Rabobank (Croeselaan 18, Utrecht).

Deel dit bericht