Topsector biedt cofinanciering aan 20 EU-projecten

Bert van ReesNieuws

De Topsector Agri & Food geeft dit jaar financiële steun aan 20 EU-projecten. Deze projecten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen uit de kennis- en innovatieagenda. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van ongeveer 1,3 miljoen euro.

De projecten zijn vorig jaar gestart of zullen dit jaar van start gaan. Elk kernthema van de kennis- en innovatieagenda is met minimaal twee projecten vertegenwoordigd in de portfolio.

Het project Fit4Food2030 krijgt steun van de topsector. Dit project is opgezet om de  Europese  Commissie te ondersteunen bij  de  ontwikkeling  en implementatie  van  het actieplan FOOD  2030 dat tot doel heeft een breed  gedragen  visie te ontwikkelen voor het toekomstig(e) onderzoek en innovatie op het gebied van voedselzekerheid.

Ook het project Nutri2Cycle krijgt financiële steun. In dit project worden innovaties ontwikkeld om de nutriëntkringlopen in de landbouw op bedrijfsniveau te sluiten en om uitstoot van broeikasgassen en nutriënten te beperken.

One Health EJP is ook een project dat dit jaar steun ontvangt. In dit project worden strategieën ontwikkeld om zoönosen aan te kunnen pakken. Daarbij is er zowel aandacht voor humane gezondheid als diergezondheid, voedselveiligheid en milieuveiligheid.

Deel dit bericht