Subsidieregeling Samenwerken aan groen-economisch herstel

Bert van ReesNieuws

Het ministerie van LNV stelt €15 miljoen subsidie beschikbaar voor het uitwerken van een ideeën voor duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector, voor gebiedsgericht werken aan de klimaatdoelen en het verbeteren van de biodiversiteit. Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Binnen de regeling zijn 5 projectcategorieën opgenomen:

  • Duurzame toegevoegde waardeketen
  • Innovatieve digitalisering
  • Gebiedsgerichte pilots
  • Sectorale initiatieven
  • Samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken

De regeling is tot 14 februari geopend.

Meer informatie

Deel dit bericht