Subsidie voor circulaire projecten

Bert van ReesNieuws

Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000. Voor 2020 is het subsidieplafond € 860.000. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer informatie

Deel dit bericht