Steun voor 15 internationaliseringsprojecten

Bert van ReesNieuws

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen geven dit jaar samen financiële steun aan 15 projecten waarin Nederlandse bedrijven hun kansen in het buitenland verkennen.

De zogenaamde Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de agrifood- en tuinbouwsector. In het project staat het vormen van een consortium centraal. Voorwaarde is deelname van een lokale probleemeigenaar (bedrijf en/of overheid) die behoefte en noodzaak van het project kan duiden.

De oproep leverde 26 projectvoorstellen op. De vijftien beste voorstellen worden dit jaar uitgevoerd. De Topsector Agri & Food financiert 10 voorstellen. De andere 5 voorstellen worden gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

In de projecten wordt een breed scala van onderwerpen behandeld, variërend van reststroomvalorisatie tot kwaliteitsinspectiesystemen en de ontwikkeling van productieketens voor verschillende producten. In één project wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe Nederlandse kennis en producten de snelgroeiende Indonesische pluimveehouderij verder kan helpen. Een ander project focust zich op de productie van vezels en bioplastics uit Miscanthus in Mozambique en in een derde project worden de mogelijkheden onderzocht om met Nederlandse inbreng de aardappelketen in Iran verder te verbeteren.

In totaal heeft de Topsector Agri & Food € 400.000 budget beschikbaar gesteld. De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft € 200.000 gereserveerd voor de projecten. Op 13 december presenteren de indieners hun resultaten in een openbare bijeenkomst.

Deel dit bericht