SBIR-oproep voor projecten voedselzekerheid Sub-Sahara

Bert van ReesNieuws

De Nederlandse overheid wil bijdragen aan voedselzekerheid voor iedereen in Sub-Sahara Afrika. Daarvoor zijn nieuwe technieken, producten en diensten nodig. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dagen ondernemers uit om deze innovaties te ontwikkelen. De uitdaging richt zich op een tiental landen in Sub-Sahara Afrika. Nederland financiert in elk van deze landen programma’s om de voedselzekerheid te vergroten. De programma’s pakken één of meer van de volgende hoofdproblemen aan:

  • Onvoldoende primaire productie
  • Onvoldoende efficiëntie van verwerking voedselgewassen
  • Slechte coördinatie binnen de waardeketen

De Nederlandse overheid daagt ondernemers uit om een techniek, product of dienst te ontwikkelen waarmee commerciële kleine- en middelgrote boeren een specifiek onderdeel van deze problemen oplossen. Met deze oplossing kan ook het armste deel van de bevolking haar voedselzekerheid vergroten. Meer lezen

Deel dit bericht