Samen slimme landbouw versnellen

Bert van ReesNieuws

De recente COVID-pandemie heeft, nog meer dan voorheen, het belang van voedselzekerheid en gezonde voeding benadrukt. Tegelijkertijd moeten we zoeken naar manieren om landbouwproductie klimaatbestendiger- en klimaatvriendelijker te maken met voldoende opbrengsten.

Smart farming speelt hier op in: enerzijds om de milieu- en klimaatimpact van landbouwactiviteiten te verminderen en daarnaast boeren in staat te stellen gewassen, vee en de agro-ecologische omgeving op het juiste moment de juiste behandeling te geven met behulp van de nieuwste technologie. Hoe kunnen technologie├źn de manier waarop we boeren ondersteunen? En welke kansen zien boeren?

Deze Smart Farming Special is een initiatief van de Topsector Agri&Food en FME en geeft een kijkje in de keuken hoe Nederland de toepassing van technologie en transitie naar slimme landbouw in de vollegrondslandbouw, veeteelt en aquacultuur stimuleert en ziet. Deze special is bedoeld ter inspiratie. En om verhalen te delen vanuit het perspectief van de boer, de technologieleverancier en de Dutch Diamond. Als Nederland nemen wij graag het voortouw en gaan we de samenwerking met internationale partners aan om deze uitdagingen maar ook kansen gezamenlijk wereldwijd op te pakken. Bekijk deze publicatie met in de bijlage profielen van Nederlandse bedrijven die smart farming technologie ontwikkelen en toepassen.

Deel dit bericht