“Samen bouwen aan een sterke sector en een beter Nederland”

Bert van ReesNieuws

Per 1 januari is Annemarie Breukers de nieuwe adjunct-directeur van TKI Agri & Food. Breukers wil in haar nieuwe functie bijdragen aan een succesvolle samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen: “Alleen samen kunnen we maatschappelijke uitdagingen tackelen.”

Als student ontdekte Annemarie Breukers al dat haar hart sneller ging kloppen als ze impact kon realiseren: “Ik studeerde biologie en had niet zoveel op met de proeven die we moesten uitvoeren. Ik vond het interessanter om te bedenken wat de consequenties van het onderzoek voor de eindgebruiker zijn. Zijn er praktische gebruiksmogelijkheden? Welke risico’s kleven eraan en hoe implementeer je succesvol een nieuw idee? Terwijl het in mijn studie vaak bij een vraag bleef, heb ik later mijn werk gemaakt van het formuleren van antwoorden. Zowel bij het LEI als bij LTO was het betekenisvol inzetten van beschikbare kennis de rode draad in mijn werk.”

Mooi vehikel

Deze rode draad zet zich voort in haar nieuwe functie: “Ook in de topsector wordt nieuwe kennis niet alleen ontwikkeld om er onze academische honger mee te stillen. Sterker nog, we richten ons vooral op het vinden van kennis voor de beantwoording van maatschappelijke vraagstukken en de benutting van kansen voor het bedrijfsleven. De topsector is daarom zo’n mooi vehikel voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en van innovaties: zowel de private partijen als de overheid zitten aan tafel bij de programmering en bepalen welke vraagstukken en kansen relevant zijn. Op die manier bouwen we aan een sterke sector én aan een beter Nederland.”

Verbindingen leggen

Dat de term private partners een containerbegrip is, realiseert Breukers zich: “Multinationals hebben totaal andere uitdagingen dan MKB-ers en die hebben weer andere uitdagingen dan agrarisch ondernemers. Ik denk dat het voor ons als TKI belangrijk is om ons dat voortdurend te realiseren en om verbindingen te leggen waaruit win-winsituaties ontstaan. Als dat lukt, wordt er veel meer mogelijk dan vooraf gedacht en kunnen we zelfs de ingewikkeldste uitdaging aan”.

Scherp beeld krijgen

Win-win herken je pas goed als je precies weet waar de belangen van de verschillende deelnemers zitten. Breukers heeft dan ook voor de komende periode haar agenda vol staan met kennismakingsgesprekken: “Ik wil de komende tijd van zoveel mogelijk belanghebbenden ontdekken welke behoeftes zij hebben, waar ze kansen zien en met welke uitdagingen ze te maken hebben. Natuurlijk heb ik vanuit mijn eerdere functies hier al wel een beeld van, maar ik kijk er naar uit om dat verder aan te scherpen.”

Big shoes to fill

“Uiteraard blijft het niet bij eenmalige gesprekken. Het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Wat dat betreft stap ik in een gespreid bedje. Mijn voorganger Wijnie van Eck heeft een uitstekende overlegstructuur opgebouwd met zowel de overheden, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen als de collega-TKI’s. Hoewel ik mij realiseer dat ik ‘big shoes to fill’ heb, wil ik dit zo goed mogelijk voortzetten.”

Deel dit bericht