SABE-regeling opent voor duurzame innovaties agrarische sector

Bert van ReesNieuws

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit najaar opnieuw open. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller te laten landen op het boerenerf. Vanaf 1 november kan er via het RVO-loket projectsubsidie voor duurzame landbouw worden aangevraagd. Daarnaast zijn er twee nieuwe onderdelen: subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw en subsidievouchers voor het opstellen van een bedrijfsplan voor het omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering. De laatste twee subsidies zijn onderdelen van het omschakelprogramma.

Wilt u meer weten over de onderdelen demonstratiebedrijven en subsidievouchers voor bedrijfsplannen? Bekijk dan hier het webinar terug of bezoek het Platform kringlooplandbouw voor meer informatie.

Deel dit bericht