Projectportfolio Landbouw, Water, Voedsel tegen het licht

Bert van ReesNieuws

Binnen de Kennis- en Innovatieagenda zijn in 2019 kennis- en innovatiedoelstellingen geformuleerd waar nieuwe projecten een antwoord op moeten geven. Op dit moment wordt gewerkt aan een aanscherping van deze doelen per programma (MMIP) middels het Theory of Change-model. Hierin staat centraal wat we op de langere termijn willen bereiken en welke zaken nodig zijn om hier invulling aan te geven.

De huidige projectportfolio wordt vanuit dit model bekeken en nagegaan wordt welke kennis- en innovatie-opgaven nog niet in projecten belegd zijn. Uit deze analyse volgen lacunes en prioriteiten voor onder andere de volgende oproep voor PPS-projecten.

In een pilot zijn eind 2020 de eerste twee MMIP’s volgens deze systematiek tegen het licht gehouden. In de komende periode komen de overige MMIP’s aan bod. Daarbij wordt geanalyseerd welke nieuwe kennis voortkomt uit de lopende projecten, aan welke onderwerpen nog niet wordt gewerkt en welke mogelijke belemmeringen op het gebied van beleid er zijn.

De uitkomsten van de analyse worden gebruikt in de oproep voor nieuwe PPS-projecten en kunnen ook leiden tot veranderingen in de programmering van andere instrumenten. Daarnaast kunnen de uitkomsten worden gebruikt door de overheid om beleidsknelpunten bloot te leggen en op te lossen.

Deel dit bericht