Project Precisielandbouw 2.0 presenteert eindresultaten

Bert van ReesNieuws

De afgelopen drie jaar hebben meer dan 20 bedrijven en onderzoeksinstellingen, met steun van de Topsector Agri & Food, samen onderzoek gedaan om de implementatie van de volgende stap in precisielandbouw mogelijk te maken. Daarbij gaat het om de integratie van sensorendata, modellen, ICT en slimme mechanisatie. In dit programma, ‘Op naar precisielandbouw 2.0’, is in twaalf projecten gewerkt aan het toepassen van onder andere satellietbeeldengebruik, bodem- en gewassensoren, perceelkarakteristieken, het inschatten van opbrengstpotentie en de introductie van ondersteunende ICT-toepassingen.

Op 12 december vindt tijdens de AgriFoodTech Beurs het eindsymposium van het onderzoeksprogramma plaats. Onderzoekers en ondernemers presenteren de voortgang die ze hebben geboekt. Aan de orde komen onder andere de inzet van drones en satellieten voor gewasmonitoring, het gebruik van variabele doseersystemen, remote sensingsystemen voor de bepaling van stikstofgehaltes in bodem en gewas en de ontwikkeling van een IT-infrastructuur voor de communicatie tussen sensoren en landbouwmachi­nes.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit bericht