Project leidt tot online college over eigenschappen brood

Bert van ReesNieuws

Hoe zit dat nu met onze granen als het om oude of nieuwe soorten gaat en of gluten en tarwe tot overgewicht en ziekte kunnen leiden? Kunnen wij het kaf van het koren scheiden als het gaat over “wat is nou juist?” Ofwel, wat is aantoonbaar correct en wat is gebaseerd op geloof en  veronderstellingen?

In dit kader is in een mede door de topsector gefinancierd project een uitgebreid onderzoek gestart om te achterhalen welke stoffen in tarwe bij sommige mensen kunnen leiden tot  gezondheidsklachten. Als duidelijk is om welke stoffen het precies gaat, wordt het wellicht mogelijk om deze in de toekomst door middel van nieuwe technologieën en doelgerichte zaadveredeling te elimineren.

Mede op basis van de uitkomsten van het project heeft projectleider Fred Brouns een online college samengesteld voor de Universiteit van Nederland. Het filmpje vindt u hier. De integrale tekst transcriptie is hier te vinden.

Deel dit bericht