PPS-projecten leveren app voor voorspellen grasgroei op

Bert van ReesNieuws

Voor melkveebedrijven is het cruciaal om over voldoende gras van een zo hoog mogelijke kwaliteit te beschikken. Door mestgiften en maaimomenten strategisch te kiezen, kan een melkveehouder een aanzienlijk verschil in het graslandmanagement, en daarmee in de bedrijfsvoering, maken. Tot nu toe moest de melkveehouder daarbij vooral varen op algemene kennis en eigen ervaring.

Met het nieuwe applicatie van Wageningen University & Research komt daar verandering in. Melkveehouders kunnen binnenkort per perceel een voorspelling krijgen over de ontwikkeling van het gras. Projectleider Idse Hoving van Wageningen Livestock Research: “Tot nu toe hadden we wel een model waarmee in z’n algemeenheid de ontwikkeling van de groei van gras op een melkveehouderij kon worden voorspeld, maar niet voor operationele doeleinden. Door het groeimodel te koppelen met data over bodem, hydrologie en weer en actuele data over bemesting en graslandgebruik kunnen we op perceelsniveau per snede voorspellen wat de opbrengst is. Daardoor kan een melkveehouder veel preciezer maatregelen nemen om de opbrengst, de kwaliteit en het nutriëntengebruik te optimaliseren.” Bovendien is een techniek ontwikkeld om de voorspelling te verbeteren met satellietbeelden.

Voor de verfijning van het model is kennis gebruikt die in de PPS-projecten ‘Amazing Grazing’, ‘Precisielandbouw 2.0’ en ‘DISAC’ is ontwikkeld. Hoving: “In deze projecten hebben we heel veel nieuwe databronnen ontsloten en gekoppeld. Door deze data slim te koppelen en te integreren, kunnen we interessante spinoffs, zoals het grasgroeimodel, ontwikkelen.”

Het praktijkmodel is inmiddels getest op vijf praktijkbedrijven en gevalideerd. Hoving: “We werken nu aan een gebruiksvriendelijke webapplicatie die melkveehouders eenvoudig kunnen inzetten om de actuele grasgroei in beeld te brengen. Deze maand komt een testversie beschikbaar die ingezet wordt op dezelfde praktijkbedrijven als in 2019, maar nu om zelf de groei te voorspellen.” Naar verwachting kan het model in 2021 breed in de praktijk worden geïmplementeerd.

Deel dit bericht