PPS-oproep opent op 1 april

Bert van ReesNieuws

De jaarlijkse oproep voor PPS-projecten van de Topsector Agri & Food opent op 1 april 2019. Net als vorig jaar is er eerst een fase van projectideeën die worden getoetst op bijdrage aan de Kennis- en Innovatieagenda. De sluitingstermijn voor het indienen van de projectideeën is op 15 mei en de sluitingstermijn voor volledige voorstellen 31 augustus 2019.

In deze oproep staat het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid centraal: de topsectoren gaan zich nog sterker richten op maatschappelijke uitdagingen zoals het sluiten van kringlopen, klimaatverandering, waterkwaliteit en duurzaam bodem- en waterbeheer. Deze maatschappelijke uitdagingen zijn vertaald in zes missies die centraal staan in de nieuwe oproep. De missies worden samen met de topsectoren Tuinbouw & uitgangsmaterialen en Water & Maritiem ingevuld.

De tekst van de oproep en de indieningsformulieren worden op 1 april op deze site geplaatst.

Deel dit bericht