Oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel geopend

Bert van ReesNieuws

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 1 april 2022 hun gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2023. Het beschikbare budget is ca. € 13 miljoen per jaar.

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met Topsectoren Life Sciences & Health en Logistiek.

Landbouw, Water, Voedsel
Nederland is op veel landbouw-, water- en voedselthema’s een toonaangevend kennisland. Innovatie is belangrijk om deze positie te behouden en om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit. De kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geeft hier richting aan middels een zestal missies en twee sleuteltechnologieën. Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven in deze agenda.

Budget
Er is circa € 13 miljoen per jaar beschikbaar. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, waarvan de helft vrij inzetbaar is bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen betreft WR-capaciteit (€ 7,5 miljoen) en TO2-capaciteit (€ 0,5 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research) gelabeld voor de topsectoren.

Indienen
Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een PPS-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingsdatum voor het indienen van PPS-ideeën is 15 mei 2022. De indieners krijgen daarna een advies over de eventuele verdere uitwerking van het idee tot volledig PPS-voorstel (fase twee). Hiervoor krijgen de indieners tot en met 11 september 2022 de gelegenheid. Kijk voor meer informatie, de formats voor het PPS-idee en PPS-voorstel en de link om een voorstel in te dienen op https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen.

Informatiebijeenkomsten
De topsectoren organiseren een tweetal webinars om de spelregels rondom deze oproep toe te lichten: wie kunnen er voorstellen indienen, waar moeten de voorstellen aan voldoen, wat houden de thema’s in en meer. Deze webinars staan gepland op dinsdag 12 april van 9.00-10.00 uur en op donderdag 14 april van 13.00-14.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie.

Matchmaking op cross-over thema’s
Om cross-over projecten te stimuleren met de Topsectoren Life Sciences & Health en Logistiek worden online matchmaking bijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden plaats op dinsdag 12 april van 15.00 – 16.00 uur (thema Gezondheid & Zorg / Topsector Life Sciences & Health) en op donderdag 14 april van 10.00 – 11.00 uur (Topsector Logistiek). Zie hiervoor ook de Leidraad bij de oproep (pagina 10/11). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u tijdens de bijeenkomst een korte pitch wilt geven.

Deel dit bericht