Oproep voor PPS-projecten geopend

Bert van ReesNieuws

De Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen stellen dit jaar gezamenlijk een oproep open voor PPS-projecten die in 2020 kunnen starten. Het beschikbare budget is ca. € 25 miljoen in 2020. De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS).

In een PPS-project moet een antwoord worden gegeven op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven die passen binnen het thema ‘Landbouw, Water, Voedsel’ van het nieuwe missiegedreven topsectorenbeleid. Nederland beschikt op dit gebied over een enorme kennis en is op veel gebieden toonaangevend. Om deze positie te behouden en om de uitdagingen aan te gaan op onder andere het terrein van voedselproductie, klimaatverandering en waterkwaliteit, is het belangrijk te investeren in innovatie. Met deze oproep willen beide topsectoren innovaties op deze terreinen stimuleren.

Beschikbaar budget
Voor 2020 is ongeveer 25 miljoen euro beschikbaar. Dit betreft 20 miljoen euro onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research en 5 miljoen euro PPS-toeslag. De PPS-toeslag kan ook bij andere kennisinstellingen worden ingezet. Bij meerjarige projecten is eenzelfde budget beschikbaar voor de jaren daarna.

Indieningsproces
Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een projectidee ingediend. Het projectidee omvat een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. Deze projectideeën kunnen tussen 15 april en 15 mei ingediend worden via de indienmodule. De indieners krijgen daarna een advies over in welke mate het voorstel past bij de focus van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot 31 augustus de gelegenheid het projectidee uit te werken in een voorstel. De uitslag over honorering wordt na 15 oktober aan de indieners bekend gemaakt.

Meer weten? U vindt hier de volledige oproeptekst. Het format voor projectideeën downloadt u hier.

Deel dit bericht