Oproep voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers MIT-regeling opent 9 april

Bert van ReesNieuws

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies ondersteunen samen innovatieve MKB-ers via de MIT-regeling. Vanaf 9 april kunnen kennisvouchers en technische haalbaarheidsprojecten worden aangevraagd. De oproep voor R&D-samenwerkingsprojecten opent op 11 juni.

Dit jaar is er in totaal € 65,98 miljoen beschikbaar in de regeling. Het gaat om de subsidieverlening aan projecten die worden uitgevoerd door MKB-ers en die passen binnen de programma’s en plannen van de Topsectoren, waaronder de Topsector Agri&Food. In tegenstelling tot afgelopen jaar is de maximale subsidie bij technische haalbaarheidsprojecten verlaagd van € 25.000 naar € 20.000. Voor alle instrumenten binnen de MIT-regeling geldt dat de openingsperiode op 10 september wordt afgesloten.

Aandacht voor visserij
De visserijsector staat voor een aantal grote uitdagingen waar innovatie kan bijdragen om deze uitdagingen te hanteren. In het regeerakkoord is € 15 miljoen ter cofinanciering beschikbaar gesteld voor innovatie in de visserij. Hiervan wordt door het ministerie van LNV € 400.000 beschikbaar gesteld voor MIT-haalbaarheidsprojecten die passen binnen het subthema ’Duurzame aquacultuur en visserij’ van het MIT-MKB-programma Agri&Food 2019. Daartoe is visserij toegevoegd aan de Topsector Agri&Food. Het subthema richt zich op de primaire visserij, inclusief de mossel- en oestervisserij/-kweek. Ook alternatieve vistechnieken en aquacultuur in windparken vallen binnen de scope.

Meer informatie

Deel dit bericht