Oproep haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers MIT-regeling opent 7 april

Bert van ReesNieuws

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies ondersteunen samen innovatieve MKB-ers via de MIT-regeling. Vanaf 7 april kunnen kennisvouchers en technische haalbaarheidsprojecten worden aangevraagd. De oproep voor R&D-samenwerkingsprojecten opent op 11 juni.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies werken samen in de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) regeling: zij stellen in 2020 in totaal € 67,55 miljoen beschikbaar voor innovatie (inclusief € 0,4 miljoen voor visserij en € 1,35 miljoen voor duurzame dierlijke producten, beide van LNV), waarvan € 51,30 miljoen gezamenlijk wordt gefinancierd.

Het gaat om de subsidieverlening aan projecten die worden uitgevoerd door ondernemingen uit het MKB en die passen binnen de programma’s en plannen van de topsectoren. Dit jaar hebben de topsectoren daarbij expliciet rekening gehouden met het vernieuwde missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de bijdragen die de verschillende topsectoren kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen. De MKB-innovatieagenda van de Topsector Agri&Food sluit aan op missies binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel.

Aandacht voor duurzame visserij en aquacultuur en duurzame dierlijke producten
Onderdeel van de MIT-regeling is een LNV-programma Duurzame Visserij en Aquacultuur, waarin ondernemers in de visserij en aquacultuur ondersteuning krijgen bij de verdere verduurzaming met behoud van een gezonde bedrijfsvoering. Binnen de MIT-regeling is tevens een LNV- programma Duurzame Dierlijke Producten opgenomen om technologische innovaties te ondersteunen die bijdragen aan verduurzaming en het verdienvermogen van veehouders.

Voor alle instrumenten binnen de MIT-regeling geldt dat de openingsperiode op 10 september 2020 wordt afgesloten.

Meer informatie

Deel dit bericht