Oproep voor EU-projecten beperking broeikasgasemmisies met gemengde teeltsystemen

Bert van ReesNieuws

Kennisinstellingen en bedrijven hebben de mogelijkheid om gezamenlijke onderzoeksvoorstellen in te dienen in het kader in het kader van de Europese Call ‘Circularity in Mixed Crop and Livestock Farming Systems, with an Emphasis on Greenhouse Gas Mitigation’. Diverse landen zetten financiële middelen in, waaronder Nederland.
Deze call richt zich op het optimaliseren van het landgebruik door middel van circulariteitsconcepten van gecombineerde land- en tuinbouw en veeteelt (mixed crop-livestock farming systems). Deadline indienen: 26 mei 2021. Lees meer

Deel dit bericht