Oproep open voor op natuur gebaseerde oplossingen voor biodiversiteit, menselijk welzijn en transformatieve verandering

Bert van ReesNieuws

De oproep Biodiversa+ heeft een oproep voor onderzoeksprojecten geopend rondom ‘“Nature-Based Solutions (NBS) for biodiversity, human well-being and transformative change”.

Deze oproep is gericht op het ondersteunen van onderzoek naar biodiversiteit om een ​​beter inzicht te krijgen in de omslagpunten en afwegingen en onderliggende mechanismen die van invloed zijn op op natuur gebaseerde oplossingen en hun succesvolle implementatie met respect voor de voordelen voor de natuur, het menselijk welzijn en de maatschappelijke transformatie.

Om dit te bereiken zal het transnationale, interdisciplinaire, transdisciplinaire en sectoroverschrijdende onderzoeksprojecten (duur van drie jaar) in alle delen van de wereld ondersteunen die een of meer van de drie onderstaande (niet-exclusieve) thema’s behandelen:

  • Thema A: Synergieën en afwegingen van op de natuur gebaseerde oplossingen in de context van het menselijk welzijn
  • Thema B: Op de natuur gebaseerde oplossingen die de antropogene oorzaken van het verlies aan biodiversiteit verzachten
  • Thema C: De bijdrage van op de natuur gebaseerde oplossingen voor rechtvaardige transformatieve verandering

Meer informatie

Deel dit bericht