Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat

Bert van ReesNieuws

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit en 0,2 M€  aan capaciteit bij andere kennisinstellingen beschikbaar voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Deze oproep staat open tot en met 1 november 2023 23:59 uur. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit capaciteit van WR en andere kennisinstellingen. Partners moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Er is ook ruimte voor projecten waarin bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR samenwerken. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

Aanvragers kunnen hun ideeën vooraf voorleggen ter advisering via kennisopmaat@wur.nl of info@landbouwwatervoedsel.nl. Het gaat om een globale toets of een aanvraag zou passen binnen dit programma.

De oproep van najaar 2023 is nu geopend. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 1 november 2023 23:59 uur. Het streven is dat de toegekende projecten zo snel mogelijk en uiterlijk 1 maart 2024 van start gaan.

Meer informatie
De volledige oproeptekst, de bijbehorende formulieren en de indienlink zijn te vinden op de pagina ‘regelingen‘ van de website KIA Landbouw, Water, Voedsel (tweede regeling op deze pagina).

Deel dit bericht