Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat

Bert van ReesNieuws

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op om vanaf 11 april  projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit en 0,2 M€ aan capaciteit bij andere kennisinstellingen beschikbaar voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) mkb-ers. Projectvoorstellen kunnen uiterlijk 8 mei 2023 worden ingediend. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit capaciteit voor WR en middelen voor inzet van andere kennisinstellingen. Partners moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Er is ook ruimte voor projecten waarin bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR samenwerken. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

Voor projecten die worden toegekend is het streven dat zij zo snel mogelijk en uiterlijk 1 september 2023 van start gaan.

Meer informatie (tweede regeling op deze pagina)

Deel dit bericht