Online consultatie kennis- en innovatieagenda

adminNieuws

De kennis- en innovatieagenda van de Topsector Agri & Food geeft ambitie en richting voor de innovaties van de Nederlandse agrifoodsector. Daarnaast vormt de agenda de basis voor samenwerkingsprojecten met andere topsectoren. Op dit moment wordt de agenda opgesteld voor 2018 – 2021. De huidige versie is opgesteld op basis van de lopende kennis- en innovatieagenda en de bijbehorende roadmaps, input vanuit stakeholders, het ministerie van EZ, het topteam en het bestuur van TKI Agri & Food. Ook is rekening gehouden met het verzoek van het ministerie van Economische Zaken om de agenda meer te richten op maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën, crossovers met andere topsectoren, de Nationale WetenschapsAgenda en overige beleidsontwikkelingen (w.o. VoedselAgenda).

Tot en met 15 juli wordt een online consultatie naar een bredere groep uitgezet. Daarna worden de kernthema’s en onderliggende initiatieven uitgewerkt, inclusief de consequenties voor organisatie en instrumenten. Uiteindelijk moet dit op 1 oktober leiden tot een nieuw innovatiecontract op basis van de nieuwe kennis- en innovatieagenda.

U vindt de opzet van de nieuwe kennis- en innovatieagenda hier. Uw reactie kunt u tot en met 15 juli mailen naar het TKI-bureau.

Deel dit bericht