Online consultatie biologische productie en consumptie is geopend

Bert van ReesNieuws

De online consultatie voor het Nederlandse actieplan over de groei van biologische productie en consumptie in Nederland  is gestart. Doel is om samen met alle betrokken die de biologische landbouwsector een warm hart toedragen ideeën en oplossingen te bedenken die hieraan bijdragen.  Nederland wil graag substantieel en duurzaam bijdragen aan de Europese ambitie zoals verwoord in de Europese Green Deal.

Deze consultatie is bedoeld voor iedereen die wil en kan bijdragen, zoals boeren, vertegenwoordigers van de (biologische) landbouw, ketenpartijen (leveranciers, transporteurs, verwerkers, handelaren, retailers), onderzoekers, overheden, financiers, NGO’s en consumenten.

Deelname kan via de website: https://participatie-biologisch.nl/. De consultatie bestaat uit een aantal stappen en duurt tot eind april 2022.

Deel dit bericht