Wat is er nodig om tot klimaatneutrale voedselproductie te komen?

Bert van ReesNieuws

TKI Agri Food heeft door middel van gesprekken en bijeenkomsten met deskundigen en stakeholders (bedrijven, onderzoekers, overheid) in kaart gebracht welke onderzoeksvragen er liggen om te komen tot een klimaatneutrale voedselproductie. Hierbij is steeds de balans gezocht tussen (theoretisch) haalbare en maatschappelijk wenselijke maatregelen. De uitkomsten zijn input geweest voor de klimaattafels en geven richting aan de inzet van middelen van de topsector in de toekomst. U vindt hier de volledige versie van het document.

Deel dit bericht