NWO roept op voor projecten rondom klimaat en natuur

Bert van ReesNieuws

Klimaatverandering heeft in toenemende mate een effect op de kwaliteit van de natuur. Het is daarom van belang op zoek te gaan naar integrale en duurzame oplossingen en strategieën om hier mee om te gaan en bij te dragen aan biodiversiteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, alsook aan sociale waarden als rechtvaardigheid, welvaart, en welzijn.NWO opent daarom, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een NWA-call Klimaat en Natuur.

Ondanks de veelheid aan momenteel lopende initiatieven voor klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en biodiversiteitsherstel bestaan er aanzienlijke hiaten in de kennis op deze onderwerpen. Deze kennishiaten verhinderen dat de initiatieven op grote schaal effectief zijn. Het doel deze oproep is om bestaande kennisleemtes op te vullen rond de volgende drie vragen:

  • Hoe beïnvloeden veranderingen in klimaat en natuur elkaar?
  • Wat zijn de effecten van bestaande maatregelen op klimaat, natuur en samenleving?
  • En welke sociale, politieke en institutionele obstakels beïnvloeden de implementatie van opties en strategieën en hoe kunnen deze worden weggenomen?

De drie kennislacunes zijn onderling nauw verbonden. Alleen samen omvatten ze de analyse van de huidige sociaal-ecologische situatie, de evaluatie van bestaande initiatieven, en de ontwikkeling van opties en strategieën voor de praktijk. Om die reden dient ieder onderzoeksvoorstel zich te richten op elk van de drie lacunes. Dit vereist een integrale en interdisciplinaire benadering met (gelijkwaardige) bijdragen vanuit zowel de sociale wetenschappen, de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen.

Voor deze oproep is een budget beschikbaar van €3.438.000, met een loopduur van 6 jaar. De oproep staat open voor onderzoek door een breed consortium van onderzoekers en maatschappelijke partners. Hoofdaanvragers kunnen tot 20 oktober een vooraanmelding indienen; het indienen van een volledige aanvraag staat alleen open voor hoofdaanvragers die een vooraanmelding hebben ingediend en voor deze fase zijn geselecteerd. De deadline voor volledige aanvragen is 20 april 2023.

Op 8 september vindt voor dit programma een matchmaking plaats. Aanmelden voor de matchmaking

Meer over aanvragen vindt u op de oproeppagina van dit programma.

Deel dit bericht