NWO-oproep voor projecten klimaatvriendelijke landbouwbodems

Bert van ReesNieuws

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar optimalisatie van koolstofvastlegging in landbouwbodems, vermindering van emissie van andere broeikasgassen en inzicht in haalbaarheid en schaalbaarheid van toepassingen die in de maatschappij kunnen worden ingevoerd. Consortia van kennisinstellingen en publieke en private partners kunnen financiering aanvragen voor kennisketenbreed onderzoek binnen dit thema. Deadline voor het indienen van een initiatief is 1 juli.

Meer informatie

Deel dit bericht