NWO-oproep voor projecten gedragsverandering bij transities

Bert van ReesNieuws

NWO heeft een oproep gedaan voor onderzoeksprojecten naar gedrag en gedragsverandering in de context van transities. De call richt zich specifiek op onderzoek naar gedrag en gedragsverandering die transities mogelijk maakt en versnelt. De samenleving staat voor een groot aantal opgaven bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatsverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. Bij de uitwerkingen van deze vraagstukken is het van belang om een evenwicht te vinden tussen technologie en de maatschappij. Naast de technologische ontwikkelingen is ook de menselijke activiteit een significante determinant in de slagingskans van de noodzakelijke transities, waarbij ook rekening moet worden gehouden met mogelijke neveneffecten van veranderingen die de gewenste transitie kunnen belemmeren.

Het doel van deze call is dan ook om interdisciplinair onderzoek naar gedrag en gedragsverandering in transities te stimuleren. De onderzoeksagenda voor dit programma oriënteert zich specifiek op de transitievraagstukken die door de verschillende topsectoren zijn benoemd. Onderzoek zou zich bijvoorbeeld kunnen toespitsen op vragen als: ‘Welke rol speelt het inzetten op gedragsverandering in de vergroening van de logistiek?’, of ‘Hoe komen ondernemers tot duurzamer gedrag in relatie tot energie?’. Het onderzoek levert zo een bijdrage aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland in het algemeen en de verschillende deelnemende topsectoren in het bijzonder.

De financiering kan worden aangevraagd door ervaren en gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkende onderzoeksinstelling.

Deadline
De verplichte vooraanmeldingen dienen vóór 23 april 2019, 14:00 uur door NWO te zijn ontvangen.     Uitgewerkte aanvragen dienen vóór 25 juni 2019, 14:00 uur te zijn ontvangen.

Meer informatie

Deel dit bericht