NWO-oproep voor projecten circulaire plastis en biogrondstoffen

Bert van ReesNieuws

NWO opent binnenkort een oproep voor projecten die binnen de thema’s ‘Circulaire plastics’ en ‘Biogrondstoffen’ vallen. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners, kunnen voorstellen indienen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 1.500.000.

Met de oproep wordt interdisciplinair onderzoek gestimuleerd waarmee de transitie naar een duurzaam circulair koolstofsysteem wordt bevorderd. De focus omvat de gehele waardeketen: grondstoffen, productie, het (her)gebruik van halffabricaten, producten en koolstof in de afvalfase. De uitdaging ligt in het integreren van maatschappelijke en technologische innovaties over de gehele keten. De maatschappelijke aspecten dienen een integraal onderdeel te zijn van het onderzoek.

Binnen enkele dagen wordt de oproep geopend. Meer informatie is te vinden op de site van NWO.

Deel dit bericht