NWO-oproep voor programma Living labs herstel biodiversiteit

Bert van ReesNieuws

De nieuwe oproep ‘Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’ van NWO staat vanaf december 2019 open voor aanvragen. Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van NWO en het ministerie van LNV in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Het programma richt zich op samenwerking tussen wetenschap en maatschappelijke stakeholders in de praktijk. De deadline voor het indienen van voorstellen voor living labs in deze call is 2 maart 2020. Na een voorselectie nodigt NWO drie voorstellen voor living labs uit om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel in te dienen, voor een budget van maximaal 4,35 miljoen euro. Bent u geïnteresseerd in deze call, noteer dan vast 17 januari 2020 in uw agenda. Op deze vrijdagmiddag (14.00 – 17.00) organiseert NWO in Utrecht een informatiebijeenkomst.

Sociale, economische en ecologische aspecten biodiversiteit
De call is gericht op het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied. Dit loopt van maatregelen ter bevordering van biodiversiteit, via prestaties en indicatoren die succes meten, tot een integrale aanpak en inzicht in hoe dit zich vertaalt naar ecologische winst. Het gaat in dit NWA programma zowel om sociale, economische als ecologische aspecten.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel
’Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’ is een onderzoeksprogramma ter ondersteuning van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (www.samenvoorbiodiversiteit.nl). Het staat een integrale benadering voor, met uitdrukkelijke betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders, wat zichtbaar dient te zijn in de samenstelling van het consortium en de wijze van samenwerking.

Informatiebijeenkomst
Op vrijdagmiddag 17 januari 2020 organiseert NWO een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde partijen. Tijdens deze bijeenkomst worden de doelen van de call en de werkwijze nader toegelicht. Daarnaast biedt deze bijeenkomst de gelegenheid om in contact te komen met partners die nodig zijn voor de vorming van consortia. Locatie is NWO Utrecht, Winthontlaan 2 Utrecht.

Een gedetailleerd programma is in december beschikbaar. Indien u geïnteresseerd bent de bijeenkomst bij te wonen en/of meer informatie wenst te ontvangen, kunt u zich alvast aanmelden via nwa-herstelbiodiversiteit@nwo.nl. Het laatste nieuws over de NWO-oproepen vindt u in de NWO-nieuwsbrief, aanmelden hiervoor kan op www.nwo.nl/nieuwsbrief.

Belangrijke data
december 2019      NWA-Call open: Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied
17 januari 2020     Informatiebijeenkomst NWO Utrecht (14.00 – 17.00)
2 maart 2020         Deadline indiening living lab voorstellen
8 september 2020 Deadline definitief voorstel
januari 2021           Start onderzoek

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met Martijn Los.

Deel dit bericht