NWO-oproep voor onderzoek naar missiegedreven innovatiesystemen

Bert van ReesNieuws

NWO maakt binnen het Kennis- en Innovatie Convenant 2020-2023 budget beschikbaar voor onderzoek naar missiegedreven innovatiesystemen. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, private en publieke partners, kunnen voorstellen indienen met een totale omvang van minimaal € 750.000 en maximaal € 4.000.000.

De centrale vraag voor deze oproep is hoe de werking van missiegedreven innovatiesystemen beter kan worden begrepen, onderbouwd en geoptimaliseerd. Met de komst van een nieuw topsectoren- en innovatiebeleid met de nadruk op missies, ontstaat er een missiegedreven innovatiesysteem.

Innovaties, ongeacht welke maatschappelijke uitdagingen (of missies) er worden geadresseerd, zijn vaak pas echt succesvol indien ze kunnen worden opgeschaald, bijvoorbeeld vanuit de regio naar nationaal niveau, en er maatschappelijk verdienvermogen mee gerealiseerd kan worden. Het vergroten van maatschappelijk verdienvermogen binnen missiegedreven innovatiesystemen is nog relatief nieuw en niet vanzelfsprekend. Kennis over factoren die het succes van innovatieopschaling en versnelling binnen missiegedreven innovatiesystemen kunnen duiden, is op vele vlakken en niveaus nog onvoldoende aanwezig. De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor Maatschappelijke Verdienvermogen, waaronder deze oproep valt, roept daarom uitdrukkelijk alle disciplines en wetenschapsgebieden op om hieraan bij te dragen.

Meer informatie

Deel dit bericht